วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ความสำเร็จ

ความสำเร็จเมื่อมองจากที่ไกลๆจะมีชื่อว่า "ความฝัน"
เมื่อเดินเข้าไปใกล้จะเปลี่ยนชื่อเป็น "เป้าหมาย"
และเมื่อมาอยู่ในมือเราจะเรียกว่า "ความสุข"